Skip to content

Stil Geluid Research & development

Podium- en inhoud specifieke beelden waarin ik meer experimenteer met het gebruik van ‘bewegende foto’s’, gemaakt voor de scenografie van het te maken dansstuk Stil Geluid. Daarnaast het door mij gemaakte PR beeld voor het te maken dansstuk.

Multi-disciplinaire samenwerking met choreograaf Katja Grässli (MoveToMeet), cultuurfilosoof Marc Colpaert, dansers Johnny Lloyd en Pawel Molęda, assistent choreograaf/gebarentolk Dido Mirck en vormgever Paul van Weert.

Financieel gesteund door Provincie Noord-Brabant via Impulsgelden en Prins Bernard Cultuurfonds en mede mogelijk gemaakt door Strijbos & Van Rijswijk, Het Zuidelijk Toneel, DansBrabant en Koninklijke Kentalis. Met dank aan Geert Overdam (strategisch advies).

Cookies are used on this website

Please confirm, if you accept tracking cookies from this website. You can also decline the tracking, so you can continue to visit this website without any data sent to third party services. Check the privacy policy for more information.