Skip to content

(TE)STIL Multi disciplinary collaboration

In dansvoorstelling (TE)STIL brengen we de wereld van dove, slechthorende en horende mensen bij elkaar. (TE)STIL is een crossover tussen dans, gebarentaal en fotografie, gedanst door een dove en een horende danser, gemaakt voor doof, slechthorend en horend publiek.

Publiek wordt op verschillende manieren aangesproken in deze voorstelling; dans is niet alleen zichtbaar, maar ook leesbaar, muziek is niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar en fotografie is als de visuele ontmoetingsplek tussen alle publieksgroepen. Met (TE)STIL onderzoeken we de thematiek stilte en vragen we ons af; wat betekent stilte en wat betekent geluid voor een mens?

Work in progress presentaties zijn in 2017 getoond bij On The Move#8, DansBrabant, bij Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg en bij Art House United Cowboys in Eindhoven.

(TE)STIL is een multi-disciplinaire samenwerking met choreografe Katja Grässli (MoveToMeet) en is gemaakt in samenwerking met dansers Pawel Moleda & Johnny Lloyd, gebarentolk Rianne Havekes en beeldend kunstenaar Paul van Rijswijk. Gesteund door Makersfonds Tilburg en Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant en mede mogelijk gemaakt door Strijbos&VanRijswijk, Het Zuidelijk Toneel, DansBrabant en Koninklijke Kentalis. Met dank aan Ruurt De Measschalck, Pietjan Dusee (coaching) en Geert Overdam (strategisch advies).

Preview documentaire door DieperBeeld Films
Foto’s 7 t/m 12 door Zefania Stokkermans

Cookies are used on this website

Please confirm, if you accept tracking cookies from this website. You can also decline the tracking, so you can continue to visit this website without any data sent to third party services. Check the privacy policy for more information.