Skip to content

Verborgen Stad Multi disciplinary collaboration

“Verborgen Stad – een onderzoek naar de lintstructuur van Tilburg

Deze publicatie is het resultaat van het onderzoeksatelier Verborgen Stad, een project in opdracht van de gemeente Tilburg en tot stand gekomen in samenwerking met de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. De organisatie was in handen van architect Martijn Honselaar (Ontwerplab) en fotograaf Claudia den Boer.

De publicatie bestaat uit drie delen;  waarbij in het eerste deel wordt ingegaan op de historie van de lintstructuur, het tweede deel het onderzoek naar open ruimten in deze dichtbebouwde structuur laat zien en in het laatste deel studies voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden gepresenteerd, waar collectieve (open) ruimten een grote rol in spelen. De fotoseries laten (open) plekken in transitie in de lintstructuur in Tilburg zien en worden gecombineerd met beelden uit het buitengebied om middels beeldrijm de agrarische oorsprong van Tilburg te laten zien en een andere blik op deze ‘rommelveldjes’ te genereren.”

Het boek Verborgen Stad is verkrijgbaar (geweest) in Tilburg bij boekhandel Livius, in Eindhoven bij Motta art books en in Rotterdam bij de boekhandel van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en is uitgegeven door The Eriskay Connection.

Samenstelling en redactie: Martijn Honselaar en Claudia den Boer
Essay: Joks Janssen
Teksten: Martijn Honselaar en Claudia den Boer
Fotografie: Claudia den Boer
(1 – 2 – 3 – 4 – 21 – 22 – 23 – 24 – 49 –50 – 51 – 52 – 60 – 64 – 68 – 72 – 76)
Gert Cruysen, Biek Nijst, Frans Steegh, Mark Romme en Willem Vissers (36 – 37 – 38 – 39)
Illustraties: Martijn Honselaar en Gert Cruysen, Biek Nijst, Frans Steegh, Mark Romme en Willem Vissers
Grafisch ontwerp: Rob van Hoesel
Druk: NPN drukkers, Breda
ISBN: 978-90-9025447-0
Formaat: 17 x 23 cm / 84 pagina’s
Oplage: 250
2010

 

Cookies are used on this website

Please confirm, if you accept tracking cookies from this website. You can also decline the tracking, so you can continue to visit this website without any data sent to third party services. Check the privacy policy for more information.